Competitieformule

De Molse Dartsbond rekent op een sportieve competitiegeest

Café en ploegen:

 1. Een ploeg bestaat uit maximum 6 spelers gelinkt aan 1 café, deze vaardigt per match 3 spelers uit om de competitiematch te spelen.
 2. Ieder café mag zoveel ploegen afvaardigen als ze wilt.
 3. Men mag op zoveel blokken als beschikbaar de competitie laten doorgaan.
 4. Ieder café dient minimum één dartsblok en een scorebord voor de competitie te voorzien.
 5. Iedere ploeg moet een afgevaardigde aan duiden, die ook het officiële wedstrijdblad binnen de 24u aan de bond mailt of invult op de site, indien niet een boete van €25.00.
 6. Verloren blad of geen score ingediend, resulteert in boete van €25.00 ( eerste maal), indien dit een tweede keer gebeurt, blijft de boete hetzelfde, maar komt er een forfaitscore bij. ( forfaitscore: 0 punten zowel individueel als voor het team voor betrokken match)
 7. Indien er een betwisting kan de tuchtcommissie geraadpleegd worden voor advies of indien nodig zal deze tussenkomen. Deze kan gecontacteerd worden via tuchtcommissie@molsedartsbond.be, waarbij een gedetailleerd verslag wordt gevraagd zodat er een objectief oordeel kan geveld worden.
 8. Ieder café is vrij om de competitiedag zelf te bepalen.
 9. Start van iedere competitie match is tussen 19u30 en 20u00, maar kan van dag wijzigen in onderling overleg ( aan de competitie uren wordt niet geraakt) en deze wijziging in uren moet gemeld worden aan de bond via kalender@molsedartsbond.be
 10. Dresscode van geklede broek en polo/hemd zijn enkel verplicht op het eindtornooi @theneetside

Wedstrijdverloop:

 1. Scores worden genoteerd op officieel competitieblad
 2. Hoogste out ( uitworp) en indien 180 wordt gesmeten, wordt erop vermeld
 3. Op het einde dient het wedstrijdblad getekend te worden door de afgevaardigde van iedere ploeg. De uitslag dient gemeld te worden via score@molsedartsbond.be waarbij een copie van het officiële wedstrijdblad dient toegevoegd te worden EN/OF online ingevuld worden na de match
 4. Per gewonnen leg verdient een speler 1 punt, uitgezonder voor de dubbel wedstrijd
 5. Competitie bestaat uit 3 tegen 3
 6. Iedereen speelt 2 spelletjes ( 3 tegen 3) tegen elkaar, 501 dubbel uit
 7. De speler die mag starten is de speler die het dichtste bij de bull gooit en indien gewenst mag hij de pijl van de tegenstander laten zitten. De thuisploeg gooit steeds de eerste pijl.
 8. De 4 beste ploegen spelen op het eindtornooi ( competitie 3 tegen 3), net als de 16 beste spelers ( persoonlijke score)
 9. Indien er ex aequo’s zijn dan plaatsen de spelers met de hoogste out ( uitworp) zich, daarom is het belangrijk alles goed te vermelden op het wedstrijdblad.

Inschrijvingsgeld:

 1. Per speler €20.00/inschrijvingsgeld voor verzekering en algemene werking Molse Dartsbond.
 2. Inschrijvingsgeld dient per ploeg te gebeuren en betaald te worden uiterlijk 3 weken voor aanvang competitie.
 3. Inschrijven gebeurt als volgt:
  Maak gebruik van ons online inschrijvingsformulier
  Of mail naar lidmaatschap@molsedartsbond.be met vermelding:
   • Café, vaste speeldag, aantal ploegen, namen/leden per ploeg.
   • Ieder lid: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum.
   • Akkoord met de regels en privacy wetgeving van de Molse dartsbond.

Storting op rekeningnummer van het totale inschrijvingsgeld per ploeg op rekeningnummer van Molse dartsbond: BE

Tuchtcommissie:

De  tuchtcommissie oordeelt objectief, in eer en geweten aan de hand van de verkregen informatie of er al dan niet tot sancties ( uitsluiting of boetes) wordt overgegaan. Het besluit van de tuchtcommissie zal online worden gedeeld. Er is geen beroep mogelijk.

@theneetside

 1. @theneetside: Slottornooi aan het einde van de competitie waar de beste 4 ploegen en de beste 16 spelers het tegen elkaar opnemen. Deze formule zal later aangekondigd worden. De Molse Dartsbond beschikt over 4 wildcards voor iedere competitieformule en is vrij deze toe te kennen aan wie ze wilt.
 2. Spelers en ploegen die zich hiervoor kwalificeren dienen minstens 4 weken voor aanvang @theneetside te melden of ze verhinderd zijn of niet.